NRVT

NRVT Certificering

Vastgoedwaarderingen moeten objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden uitgevoerd door gekwalificeerde taxateurs, die handelen op basis van erkende regels en richtlijnen. 

Het NRVT is het centrale register van gekwalificeerde vastgoedtaxateurs. De geregistreerde taxateurs werken op basis van eenduidige beroeps- en gedragsregels die aansluiten bij de Nederlandse en internationale eisen. Het NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen.

Registratie
Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen voor de vier Kamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ). Het NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels en reglementen en garandeert daarmee de kwaliteit van de geregistreerde taxateurs. Mike Janssen is een geregistreerde NRVT vastgoedtaxateur.

Garanties
Daarnaast kent het NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs. De Register-Taxateur werkt volgens erkende gedrags- en beroepsregels van het NRVT en de internationale richtlijnen EVS/IVS. Hij werkt conform de vier kamerreglementen. De Register-Taxateur onderwerpt zich aan het centrale tuchtrecht van het NRVT. Deskundigheid, integriteit, professionaliteit en objectiviteit zijn belangrijke kernwaarden voor de Register-Taxateur. Dit alles kunt dus ook vinden bij Mike Janssen Beheer / Taxaties / Beleggingspanden.
Informatie aanvragen
Online Identity