SCVM

SCVM

De SCVM-geregistreerde makelaars en taxateurs zijn allemaal in bezit van het DNV GL-certificaat 'Makelaar/taxateur onroerende zaken' of "Makelaar onroerende zaken' volgens de norm ISO 17024. Dit certificaat wordt afgegeven door Det Norske Veritas (DNV GL), Europees marktleider op het gebied van persoonscertificatie. 

De SCVM-geregisteerde makelaars en taxateurs zijn in het bezit van een geldige en toereikende beroepsaansprakelijkheids-verzekering alsmede een Verklaring Omtrent het Gedrag. Lidmaatschap van een branchevereniging is niet verplicht. Wel als de SCVM-geregistreerde wil taxeren voor het NWWI en/of NHG: dan is men o.a. verplicht zich aan te sluiten bij een branchevereniging.

Klachten
Mocht er onverhoopt iets gebeuren, dan kunnen betrokken partijen zich wenden tot het Bestuur van de SCVM. Het SCVM register is het enige register voor makelaars en taxateurs met een dergelijk klachtenloket. Daarnaast is het SCVM register aangesloten bij de Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland (www.tcmnl.nl)

Registratie
De registratie van elke SCVM-geregistreerde is maximaal vijf jaar geldig. Om ingeschreven te kunnen blijven staan, dient men aan strenge voorwaarden te voldoen. Zo is men verplicht tot het volgen van bijscholingscursussen (de zogenoemde Permanente Educatie) om zodoende zijn kennis en kunde altijd op peil te houden. Zo bent u te allen tijden verzekerd van de kwaliteit van de SCVM-makelaar/taxateur. Indien hij zijn Permanente Educatie niet, of onvoldoende volgt, heeft dit direct consequenties voor zijn certificaat en zijn inschrijving in het register.
 
Waarborgcommissie
De Waarborgcommissie houdt toezicht op het (her)certificeringtraject. DNV is als certificerende instelling in dit kader toezichthouder en kan, wanneer niet voldaan wordt aan de eisen, het certificaat van de makelaar/taxateur intrekken. Dit betekent tevens een verwijdering van de makelaar/taxateur uit het Register van de SCVM.

Erkenningen
Het SCVM register wordt erkend door o.a. de Vereniging Eigen Huis (VEH), de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verstrekker NHG), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) en het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Het SCVM-register is openbaar. De SCVM-makelaar is dus herkenbaar en vindbaar voor zijn klanten. 

De SCVM is een onafhankelijke stichting waarbij per 1 januari 2016 alleen (nog) door DNV GL gecertificeerde makelaars zich als deelnemer kunnen inschrijven. Het certificatieproces van DNV GL is een proces dat volgens de norm ISO 17024 verlopen.
Informatie aanvragen
Online Identity