VastgoedPro

VastgoedPro

VastgoedPRO is de beroepsvereniging voor Nederlandse vastgoedprofessionals. De 700 aangesloten professionals zijn allen werkzaam in een beroepsgroep binnen de vastgoedsector.

Als beroepsvereniging richt VastgoedPRO zich op de individuele beroepen binnen de sector om haar leden optimaal te faciliteren. De vereniging is nu nog gericht op 2 beroepen met ieder een eigen sectie, namelijk de makelaar en de taxateur. De ambitie is echter groter. Ook andere professionals werkzaam in de vastgoedsector kunnen zich aansluiten al dan niet georganiseerd in een eigen sectie.

De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en het faciliteren van de leden bij de uitoefening van hun beroep. De leden bedienen klanten in de particuliere (woning)markt alsook op de zakelijke markt voor bedrijfsmatig- en agrarisch vastgoed.

Filosofie
De vastgoedsector telt een groot aantal verschillende beroepen. Ieder beroep heeft zo weer zijn eigen behoeftes, wensen en tools. VastgoedPRO gelooft niet in het ‘one-size-fits-all’ model waarbij alle vastgoedprofessionals op dezelfde manier worden benaderd. De vereniging heeft daarom secties ingericht naar het type beroep. Daarbinnen wordt een eigen visie op het beroep ontwikkeld, kunnen leden met elkaar van gedachten wisselen en worden er tools en materialen ter ondersteuning aangeboden. Van oudsher ligt de focus op twee beroepen, makelaar en taxateur, maar de vereniging streeft naar aansluiting van meer beroepen binnen de vastgoedsector.

'Centraal waar het moet, decentraal waar het kan'
VastgoedPRO gelooft in de regionale kracht van haar leden en ondersteunt deze ook. Dat betekent concreet dat VastgoedPRO niet vanuit de centrale organisatie alles regisseert, maar juist decentraal de professional wil laten excelleren. Daarom werkt VastgoedPRO met vakinhoudelijk adviseurs die in hun regio actief leden ondersteunen. Ook worden er jaarlijks veel diverse evenementen en bijeenkomsten 'in de regio' georganiseerd en ondersteunt het bureau haar leden op het gebied van regionale marketing.

Historie
VastgoedPRO bestaat sinds 2009 en is ontstaan vanuit een fusie tussen Landelijke Makelaars Vereniging (LMV) en Register van Vastgoed Taxateurs (RVT). De vereniging is jong, daadkrachtig en ambitieus. Ondanks zijn relatief jonge bestaan kan VastgoedPRO bouwen op ruim 25 jaar ervaring vanuit de fusiepartners.

Ik ben een aangesloten VastgoedPro professional.
Informatie aanvragen
Online Identity